Migratsioonikaart

Venemaa Foderatsiooni Valitsuse 16. augusti 2004. aasta Migratsioonikaardi maaruse nr. 413 kohaselt on valisriigi kodanik Venemaa Foderatsiooni sisenemisel kohustatud saama ja ara taitma migratsioonikaardi, esitama selle piirikontrolliteenistuse ametiisikule, kes migratsioonikaardile kantud andmete vastavusel tema viisal ja passis olevate andmetega teeb migratsioonikaardile marke Venemaa Foderatsiooni sisenemise kohta.

Migratsioonikaardi blanketid jagatakse valja tasuta valisriigi kodanikele voi Venemaa Foderatsiooni sisenevatele valisriigi kodanikele transporditeenuseid osutavatele organisatsioonidele Venemaa Foderatsiooni sisenemisel piirivalveteenistuse ametiisikute poolt.

Migratsioonikaart jaab valisriigi kodanikule tema Venemaa Foderatsioonis viibimise ajaks ning see esitatakse iihes muude dokumentidega arvele votmiseks saabumiskohas.

Migratsioonikaardi rikkumise voi kaotuse korral on valisriigi kodanik kohustatud teatama sellest kolme paeva jooksul Venemaa Siseministeeriumi territoriaalteenistusele saabumiskohas. Valisriigi kodaniku poolt Venemaa Foderatsiooni sisenemisel esitatud dokumentide esitamisel valjastatakse talle tasuta migratsioonikaardi duplikaat/ korduv-eksemplar.

Venemaa Foderatsioonist lahkumisel on valisriigi kodanik kohustatud loovutama migratsioonikaardi piirivalveteenistuse ametiisikule Venemaa Foderatsiooni riigipiiri uletuspunktis.